Αρσάκεια Πατρών
Για τις Μεθόδους Γαλλικών και  τη γραφική ύλη δείτε τις Ανακοινώσεις Γαλλικών εδώ