Εκτύπωση

Στις 21 και 22 Μαρτίου 2014 πραγματοποιήθηκε στα Αρσάκεια Σχολεία Πατρών για τους εκπαιδευτικούς επιμορφωτικό σεμινάριο για το πρόγραμμα “ENGINEER”.


Το εργαστήριο οργανώθηκε από το Αρσάκειο Δημοτικό Πατρών στο πλαίσιο τού ευρωπαϊκού εκπαιδευτικού έργου με τίτλο “ENGINEER – BrEaking New Ground IN the SciencE Education Realm”, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το 7ο Πρόγραμμα-Πλαίσιο για την Έρευνα και την Ανάπτυξη (Υποπρόγραμμα Επιστήμη και Κοινωνία) και το παρακολούθησαν εκπαιδευτικοί τού Αρσακείου αλλά και άλλων σχολείων.