Εκτύπωση

Οι δασκάλες τού Αρσακείου Δημοτικού Πατρών κ. Ελένη Καραλή και Καλλιρρόη Μαντά παρακολούθησαν το επιμορφωτικό πρόγραμμα που συνδιοργάνωσαν το Τμήμα Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδος, οι σχολικοί σύμβουλοι 2ης, 5ης και 6ης Περιφέρειας Δημοτικής Εκπαίδευσης και το τμήμα Αγωγής Υγείας.

Το σεμινάριο με τίτλο «Η αποτελεσματική διαχείριση τής σχολικής τάξης ως παράγοντας τής κοινωνικοσυναισθηματικής ανάπτυξης τού μαθητή» πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 1η Δεκεμβρίου 2014 στα Π.Ε.Κ. Πατρών.
Το πρόγραμμα θα ολοκληρωθεί σε τρεις επιμορφωτικές συναντήσεις και έχει  στόχο να συζητηθούν προβλήματα, να αναζητηθούν λύσεις και πιθανές εναλλακτικές προσεγγίσεις στο κοινωνικοσυναισθηματικό επίπεδο ανάπτυξης τού μαθητή.