Εκτύπωση
Η κ. Αγγελική Μαντά, δασκάλα τού Αρσακείου Δημοτικού Πατρών, παρακολούθησε την 5η περίοδο πιστοποίησης Β΄ επιπέδου τού προγράμματος επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση και την εφαρμογή των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη.