Εκτύπωση
ΑΡΣΑΚΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ  ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
ΗΜΕΡΕΣ & ΩΡΕΣ   ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ
Σχολικό έτος 2020-2021

Δείτε αναλυτικά τον πίνακα εδώ