Εκτύπωση
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019-2020
ΑΡΣΑΚΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ


ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Διευθύντρια: Τουλιάτου Μαρία
Υποδιευθύντρια: Γιαννούλη Ηλέκτρα
Παπούλια Ολυμπία: σε άδεια λοχείας 
Μαυρόγιαννη Πανωραία: σε άδεια κυήσεως

ΔΑΣΚΑΛΟΙ
Αυγερινοπούλου Μαρία (Μελέτη Περιβάλλοντος, Ελληνική Παράδοση, Θρησκευτικά, Φιλαναγνωσία)
Πολίτη Ειρήνη (Σε αναπλήρωση της κ. Παπούλια)  (Αγωγή Υγείας, Μελέτη Περιβάλλοντος, Γεωγραφία, Θρησκευτικά, Φιλαναγνωσία, Φυσική)
Καραλή Ελένη (Α1)
Μαντά Καλλιρρόη (Α2)
Σοφία Πατούχα (Σε αναπλήρωση της κ. Μαυρόγιαννη (Β1)
Κοντογιάννη Κωνσταντίνα (Β2)
Λεολέη Αφροδίτη (Γ1)
Ευγενία Μπουραζέρη (Γ2)
Κατριμπούζα Αντωνία (Δ1)
Μαντά Αγγελική  (Δ2)
Πίκιου Άννα  (Ε1 )
Βαγενά Βασιλική – Ευαγγελία (Ε2)
Κολαΐτη Μελπομένη (ΣΤ1)
Καντάνη Μαρία (ΣΤ2)

ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
Πετροπούλου Ευαγγελία 
Γιαννούλη Ηλέκτρα
Σκούρα Αναστασία
Μπακογιάννη Αγγελική

ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
Ζαχαροπούλου Μαρία

ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
Τερζή Ελένη
Ρηγοπούλου Ευαγγελία


ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
Μαγκανάρη Φανή
Χιώτη Ειρήνη


ΜΟΥΣΙΚΗ
Σουβαλιώτη Πηνελόπη


ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ
Στασινοπούλου Κανέλλα


ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
Λειβαδά – Σταθακοπούλου Μάρθα (σε αναπλήρωση της κ. Γ. Δούβου)


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
Ντόβα Αγαθή


ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Παπαθανασίου Παρασκευή