Εκτύπωση

Για την οργάνωση της τετραήμερης περιβαλλοντικής εκδρομής των μαθητών της Α΄ και Β΄ τάξης τού Αρσακείου Γενικού Λυκείου Πατρών στην Κατερίνη-Όλυμπο από Σάββατο 9 Απριλίου 2022 έως και Τρίτη 12 Απριλίου 2022 εφαρμόστηκαν οι προτεινόμενες από το νόμο διαδικασίες και μετά από αξιολόγηση των προσφορών επελέγη το Γραφείο Γενικού Τουρισμού "Connection Travel", που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη και στην οδό Βενιζέλου 4.