Αρσάκεια Πατρών
Η μαθήτρια τής Β΄ τάξης τού Αρσακείου Λυκείου Πατρών Άννα Γιαπιτζή-Παπανδρέου θα συμμετέχει στην ημερίδα EUROSCOLA, που διοργανώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο στις 5 Νοεμβρίου 2015.
Η μαθήτρια επελέγη κατόπιν γραπτού διαγωνισμού που διεξήχθη στις 22 Σεπτεμβρίου 2015 με θέμα "Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μετά τη Συνθήκη τής Λισαβόνας έχει πιο ενισχυμένο ρόλο στη διαμόρφωση τής Ευρώπης. Ποιος είναι ο ρόλος τού Ευρωπαίου πολίτη και πώς μπορεί να ακουστεί δυνατότερα η φωνή του στην Ευρώπη;".
Σκοπός τής ημερίδας είναι να δώσει στους νέους τής Ευρωπαϊκής Ένωσης την ευκαιρία να γνωρίσουν τον χώρο και τον τρόπο λειτουργίας τού Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και να εκφράσουν τις προσδοκίες και τις απόψεις τους για την ευρωπαϊκή οικοδόμηση.