Αρσάκεια Πατρών
Οι μαθητές των Αρσακείων Σχολείων ολοκλήρωσαν με τον καλύτερο τρόπο τον κύκλο τών μαθημάτων τους, καθώς συμμετείχαν σε μια μοναδική εκπαιδευτική εκδρομή που οργανώθηκε από τον Συντονισμό των Φυσικών Μαθημάτων των Αρσακείων Σχολείων τής Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας.
Πιο συγκεκριμένα οι απόφοιτοι επισκέφθηκαν:
- Το C.E.R.N. (Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire) στα γαλλοελβετικά σύνορα, το μεγαλύτερο σε
   έκταση κέντρο πυρηνικών ερευνών, και ειδικότερα στη σωματιδιακή Φυσική, και ενημερώθηκαν για τις
   εξελίξειςστον κόσμο των στοιχειωδών σωματιδίων.
- Το ESRF (European Synchrotron Radiation Facility) με την ευρεία χρήση των ακτίνων X σε τομείς όπως
   κρυσταλλογραφία πρωτεϊνών, επιστήμης υλικών, Χημείας, Φυσικής, Φαρμακολογίας.
- Το ερευνητικό κέντρο IIT (Instituto Italiano di Tecnologia) στη Γένοβα, με κύριο στόχο την ανάπτυξη και τις
   προωθημένες τεχνολογικές εφαρμογές.
Η εκδρομή περιελάμβανε μεταξύ άλλων ξεναγήσεις σε πόλεις όπως οι: Βέρνη, Λωζάνη, Γενεύη, Annecy, Chamonix, Γένοβα, Κόμο, Μιλάνο.
Υπεύθυνοι καθηγητές για το Σχολείο των Πατρών ήταν οι κ.Μάνος Πετράκης, φυσικός PhD, και Δημήτρης Βλαχοδημητρόπουλος, βιολόγος PhD.