Αρσάκεια Πατρών
Την Τετάρτη 9 Νοεμβρίου 2016 μαθητές τής Α΄ τάξης τού Αρσακείου Λυκείου Πάτρας συμμετείχαν σε τηλεδιάσκεψη με μαθητές τού ιταλικού σχολείου "Piero Calamandrei" από την Νάπολη, στο πλαίσιο τού μαθήματος τής Χημείας.
Το θέμα τής τηλεδιάσκεψης ήταν η μεσογειακή διατροφή.
Υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί για τη δράση ήταν οι κ. Ν. Γιαννακόπουλος και Κ. Ελευθεριάδη.