Αρσάκεια Πατρών
Την Τετάρτη 14 Δεκεμβρίου 2016 μαθητές τής Γ΄ τάξης τού Αρσακείου Λυκείου  Πατρών συμμετείχαν σε τηλεδιάσκεψη με μαθητές τού ιταλικού σχολείου "Piero Calamandrei" από τη Νάπολη, σε ένα διαθεματικό project τού μαθήματος τής Χημείας και των Αγγλικών, και μαθητές τής Α΄τάξης τού Αρσακείου Γενικού Λυκείου Πατρών  σε τηλεδιάσκεψη με θέμα τη Μεσογειακή Διατροφή.
Υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί για τη δράση ήταν οι κ. Ν. Γιαννακόπουλος και Κ. Ελευθεριάδη.