Αρσάκεια Πατρών
Οι μαθητές του Αρσακείου Λυκείου Πατρών με δικές τους μετρήσεις επιβεβαίωσαν την εκτίμηση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου για τον σεισμό της 24ης Απριλίου 2018 στην Πάτρα!
Στα Αρσάκεια Σχολεία Πατρών έχει εγκατασταθεί και λειτουργεί από τον Δεκέμβριο του 2017, αισθητήρας μέτρησης της ισχυρής εδαφικής κίνησης (επιταχυνσιογράφος), σε συνεργασία με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο και τον Δρ. Νικόλαο Μελή, Διευθυντή Ερευνών. Οι μαθητές του σχολείου, στο πλαίσιο του Εκπαιδευτικού Προγράμματος «School-Citizen Seismology - Η Σεισμολογία στο Σχολείο και την Κοινωνία», έχουν τη δυνατότητα να επισκέπτονται τον επιταχυνσιογράφο και να μελετούν και να επεξεργάζονται τα δεδομένα του με την χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή και ανάλογου λογισμικού στο Εργαστήριο Πληροφορικής του Σχολείου μας.

Την Τρίτη 24 Απριλίου 2018 και ώρα 08:25 π.μ. έλαβε χώρα σεισμός ο οποίος έγινε έντονα αισθητός στην ευρύτερη περιοχή της Πάτρας. Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, το τοπικό μέγεθος του σεισμού ήταν 3,7 βαθμοί της κλίμακας Ρίχτερ, το εστιακό βάθος 5 χιλιόμετρα και το επίκεντρο εντοπίστηκε 5 χιλιόμετρα Νότια της Πάτρας, κοντά στη Μονή Ομπλού.

Οι μαθητές της Α’ τάξης του Αρσακείου Λυκείου Πατρών, στο μάθημα της Πληροφορικής, μελέτησαν τις καταγραφές του επιταχυνσιογράφου και επιβεβαίωσαν την ανακοίνωση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, εφαρμόζοντας την άσκηση εύρεσης επικέντρου με χρήση καταγραφών από επιταχυνσιογράφο 3 συνιστωσών.

Οι μαθητές υπολόγισαν ότι ο σεισμός είχε επίκεντρο περίπου 16 km Νότια-Νοτιοδυτικά του Αρσακείου (Πλατάνι), σημείο που συμφωνεί με την εκτίμηση του επίσημου κρατικού φορέα.

Στις εικόνες που ακολουθούν παρουσιάζονται: η επεξεργασία των καταγραφών και τα αποτελέσματά της, όπως έγινε από τους μαθητές με λογισμικό που χρησιμοποιήθηκε στο Εργαστήριο Πληροφορικής του Σχολείου μας:

Εικόνα 1: Τα επιταχυνσιόγραμματα στις τρεις συνιστώσες (κατακόρυφη, Βοράς-Νότος και Ανατολή-Δύση) και οι αφίξεις των P και S σεισμικών κυμάτων.

Εικόνα 2: Διάγραμμα από το οποίο πραγματοποιήθηκε η εκτίμηση της απόστασης του σεισμικού επικέντρου από τον σταθμό του Αρσακείου (περίπου 16 km) βάσει της διαφοράς του χρόνου άφιξης των σεισμικών κυμάτων P και S.

Εικόνα 3: Διάγραμμα της οριζόντιας κίνησης σημείου που δείχνει την γωνία κατεύθυνσης διάδοσης των S κυμάτων σε σχέση με τον Βορρά για την επιλογή του επικέντρου.

Εικόνα 4: Χάρτης της περιοχής (χρήση google maps) στον οποίο διαγράφεται ο κύκλος ακτίνας 16 km (απόσταση του επικέντρου από τον σταθμό του Αρσακείου) και η θέση στην οποία εκτιμήθηκε ότι βρίσκεται το επίκεντρο βάσει του υπολογισμού της κατευθυντικότητας των σεισμικών κυμάτων (16km Ν-ΝΔ του Αρσακείου).