Αρσάκεια Πατρών
  facebook      banner1821

Η αξιολόγηση στα Αρσάκεια Σχολεία Πατρών θεωρείται εργαλείο για την βελτίωση της ποιότητας στην εκπαίδευση. Με το ψηφιακό εργαλείο SELFIE, του οποίου η χρήση έχει εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα Σχολεία έδωσαν τη δυνατότητα σε μαθητές και καθηγητές να αξιολογήσουν ανώνυμα την ποιότητα εκπαίδευσης, κυρίως σε σχέση με την αξιοποίηση της τεχνολογίας και τις ψηφιακές δεξιότητες.
Η πρόοδος των ψηφιακών εκπαιδευτικών εργαλείων είναι αλματώδης και για κάθε σχολείο η ανάπτυξη των ψηφιακών δεξιοτήτων μαθητών και καθηγητών πρέπει να θεωρείται προτεραιότητα αιχμής. Η Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία πάντα πρωτοπόρος, αξιοποιεί εδώ και δέκα χρόνια την εκπαιδευτική ψηφιακή πλατφόρμα e-arsakeio στην οποία είναι αναρτημένο πλούσιο πρωτογενές ψηφιακό υλικό για κάθε μάθημα σε κάθε τάξη και σε κάθε εκπαιδευτική βαθμίδα. Τα Αρσάκεια αναγνωρίζοντας τη σημασία της φυσικής παρουσίας του εκπαιδευτικού στην τάξη, καθώς και της δια ζώσης διδασκαλίας, στοχεύουν στη βελτίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας με την αξιοποίηση των ψηφιακών εργαλείων.


Τα Σχολεία, τη φετινή χρονιά, αξιολογήθηκαν δύο φορές. Στη διάρκεια των Χριστουγέννων και στο τέλος του σχολικού έτους. Άρα, πριν και μετά την επιβολή των έκτακτων μέτρων και την αναγκαιότητα δημιουργίας ψηφιακών τάξεων.
Η έρευνα έδειξε ότι το 80% των μαθητών στηρίζουν την πολιτική του σχολείου για αναβάθμιση της εκπαίδευσης μέσω ψηφιακών μέσων και 76% όλων των παιδιών θεωρεί ότι είναι πολύ σημαντική η συνεισφορά των ψηφιακών μέσων στη γνώση και στη διδακτική διαδικασία. Το 82% των μαθητών όλων των βαθμίδων χρησιμοποιεί την ψηφιακή τεχνολογία για τις εργασίες του σχολείου, 84% των μαθητών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης έχει αποκτήσει τη δεξιότητα να δημιουργεί ψηφιακό υλικό όπως παρουσιάσεις και βίντεο και 88% αξιοποιεί το ψηφιακό υλικό για την εκπαίδευσή του. Υψηλότερα ποσοστά στις ίδιες ερωτήσεις παρατηρήθηκαν στις απαντήσεις των εκπαιδευτικών.
Όσο αφορά την περίοδο του COVID-19, η έρευνα ανέδειξε την ικανοποίηση των μαθητών στον τρόπο λειτουργίας των ψηφιακών τάξεων όπως φαίνεται και από τον πίνακα αποτελεσμάτων.

001


Τα Σχολεία ευχαριστούν κάθε εκπαιδευτικό και κάθε μαθητή που συμπλήρωσε ανώνυμα τα ερωτηματολόγια.
Έχοντας επίγνωση της ευθύνης κάθε εκπαιδευτικού στην εύρυθμη και ποιοτική λειτουργία των Αρσακείων Πατρών, χαιρόμαστε για τα αποτελέσματα που αφορούν την ψηφιακή πολιτική του σχολείου, τα οποία μας τοποθετούν σε θέση εγρήγορσης και όχι επανάπαυσης.
Το Αρσάκειο Πατρών θα συνεχίζει να καινοτομεί, θα συνεχίζει να αποτελεί σημείο αναφοράς.

Από τις Διευθύνσεις
των Αρσακείων Σχολείων Πατρών

Ανακοινώσεις Αρσακείου Γυμνασίου Πατρών

Αναγγελίες Αρσακείου Γυμνασίου Πατρών

Ιανουάριος 2023
Τον προηγούμενο μήνα   Τον επόμενο μήνα
Κ Δ Τ Τ Π Π Σ
week 1 1 2 3 4 5 6 7
week 2 8 9 10 11 12 13 14
week 3 15 16 17 18 19 20 21
week 4 22 23 24 25 26 27 28
week 5 29 30 31