Αρσάκεια Πατρών
Ο καθηγητής και εκ των υπευθύνων τού Ερευνητικού Κέντρου Οπτοηλεκτρονικής (ORC) τού Πανεπιστημίου τού Southampton κ. Περικλής Πετρόπουλος παρουσίασε σε μαθητές τής Γ΄ Γυμνασίου και τής Β΄ Λυκείου των Αρσακείων Σχολείων Πατρών τις τελευταίες εξελίξεις στον τομέα τής οπτοηλεκτρονικής.
Ο καθηγητής στην παρουσίασή του εστίασε στις εφαρμογές των ιδιοτήτων τού φωτός και αναφέρθηκε στην εξέλιξη τής τεχνολογίας των οπτικών ινών και των οπτικών ενισχυτών.
Υπεύθυνος καθηγητής τής τηλεδιάσκεψης ήταν ο κ.  Α. Ψήνας, φυσικός PhD.