Αρσάκεια Πατρών
Στο ολοήμερο εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Λιμνοθάλασσα Μεσολογγίου»  συμμετείχαν οι μαθητέςτής Α΄ τάξης τού Αρσακείου Γυμνασίου Πατρών κατά την επίσκεψή τους στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Μεσολογγίου την Παρασκευή 10 Μαρτίου 2017.
Μέσα από το πρόγραμμα προσπάθησαν να προσεγγίσουν και να γνωρίσουν τη λιμνοθάλασσα και τον ευρύτερο υγρότοπό της, αρχικά με ενημέρωση από την κ. Ο. Γιαννακογιώργου στον χώρο τού ΚΠΕ και στη συνέχεια, παρατηρώντας την ορνιθοπανίδα με τηλεσκόπια με την βοήθεια τής κ. Κυριλή και τού κ. Σολωμού, με βιωματικές και διαδραστικές ομαδικές δραστηριότητες.
Η επίσκεψη έγινε στο πλαίσιο τού περιβαλλοντικού προγράμματος που εκπονούν οι μαθητές με υπεύθυνη την καθηγήτρια κ. Μ. Ντζελβέ. Τα παιδιά συνόδευσαν οι καθηγήτριες κ. Μ. Ντζελβέ, Χ. Παλυβού και Ν. Κότσιφα.