Αρσάκεια Πατρών
Την Τετάρτη 6 Απριλίου, στον χώρο των Αρσακείων Σχολείων Πατρών, έλαβε χώρα διάλεξη για μαθητές τής Γ΄ Γυμνασίου και τής Α΄ Λυκείου, στο πλαίσιο τού μαθήματος των Θρησκευτικών, από τον καθηγητή τού Ε.Α.Π. κ. Γεώργιο- Νεκτάριο Λόη, δρα Θεολογίας (Εκκλησιαστικής Ιστορίας Σλαβικών χωρών), ο οποίος ανέπτυξε το θέμα: «Το Μακεδονικό ζήτημα από πολιτικής και εκκλησιαστικής πλευράς στην τέως Γιουγκοσλαβία».
Το ενδιαφέρον των μαθητών ήταν έντονο, γεγονός που επιβεβαιώθηκε από ερωτήσεις τις οποίες διετύπωσαν στο τέλος τής διάλεξης, πραγματοποιώντας έναν γόνιμο διάλογο.
Την συζήτηση συντόνισε ο κ. Σπυρίδων Σκιαδαρέσης, καθηγητής θεολόγος Μ.Α.Th. των Σχολείων μας.