Αρσάκεια Πατρών
Οι μαθητές τού μεσαίου τμήματος Γαλλικών τής Α΄τάξη τού Αρσακείου Γυμνασίου  Πατρών με αφορμή ένα βίντεο για την εκμάθηση ξένων γλωσσών, κλήθηκαν να εκφρράσουν τα οφέλη που μπορούμε να αποκομίσουμε μαθαίνοντας ξένες γλώσσες, καθώς και να σκεφτούν ποιες μεθόδους και στρατηγικές έχουμε τη δυνατότητα να εφαρμόσουμε στην προσπάθειά μας αυτή.
Στη συνέχεια δημιούργησαν αφίσες με τις προτάσεις τους καθώς και ένα σύντομο βίντεο με στόχο την προώθηση των γλωσσών και τής ανεκτικότητας.
Τη δράση επιμελήθηκε η καθηγήτρια τού τμήματος κ. Μαρία Ζαχαροπούλου.