Αρσάκεια Πατρών
Η καθηγήτρια Γερμανικών κ. Ελένη Τερζή τού Αρσακείου Γυμνασίου Πάτρας παρακολούθησε τη σειρά διαδικτυακών σεμιναρίων για τη χρήση ψηφιακών μέσων στο μάθημα τού Goethe-Institut Athen, που πραγματοποιήθηκαν σε 5 διαδικτυακές συναντήσεις με συνολική διάρκεια 10 διδακτικών ωρών.
Τα σεμινάρια πραγματοποιήθηκαν υπό την επίβλεψη τής υπεύθυνης τού Τμήματος Εκπαιδευτικής Συνεργασίας τού Ινστιτούτου Γκαίτε κ. Ηλ. Κικκίδου.