Αρσάκεια Πατρών
Οι Όμιλοι Απογευματινών Δραστηριοτήτων αρχίζουν να λειτουργούν από τη Δευτέρα 19 Σεπτεμβρίου 2022.

Οι εγγραφές ξεκινούν από 1/9 στο https://omiloife.arsakeio.gr/

Όσοι δεν εγγραφούν εγκαίρως, μπορούν να υποβάλουν αίτηση και μετά την ημερομηνία έναρξης των απογευματινών Ομίλων, με την προϋπόθεση ότι υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις.

Με την εγγραφή δηλώνετε αν επιθυμείτε τη χρήση λεωφορείου (εφόσον συμπληρωθεί ο απαραίτητος αριθμός).

Το κυλικείο των Σχολείων θα λειτουργεί μέχρι και τις 16.00.

Τέλος, θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι κανένα άτομο πλην των εκπαιδευτικών δεν μπορεί να παραμένει εντός τού σχολικού χώρου κατά τη διάρκεια λειτουργίας των Απογευματινών Ομίλων, συμπεριλαμβανομένων και των μελών τού Διοικητικού Συμβουλίου τού Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων (Π.Δ 79/2017-ΦΕΚ 109/01.08.2017 τ. Α΄).

Με αυτό τον τρόπο διαφυλάσσεται η ασφάλεια των παιδιών μας, επιτυγχάνεται η εύρυθμη λειτουργία των Απογευματινών Ομίλων και διασφαλίζεται η ίση μεταχείριση με τους μαθητές που κινούνται με σχολικά λεωφορεία.ΗΜΕΡΕΣ


ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΟΙ ΟΜΙΛΟΙ


ΤΕΤΑΡΤΗ


ΟΜΙΛΟΣ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

(υπεύθυνη εκπαιδευτικός: κ. Κωνσταντίνα Κωστοπούλου)


ΤΕΤΑΡΤΗ


ΟΜΙΛΟΣ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ JUNIOR 

(υπεύθυνος εκπαιδευτικός: κ. Χρήστος Ζώτος)