Αρσάκεια Πατρών
Την Τρίτη 27 Φεβρουαρίου 2018 οι μαθητές τού Αρσακείου Νηπιαγωγείου Πατρών επισκέφθηκαν το Μουσείο Επιστημών και Τεχνολογίας τού Πανεπιστημίου Πατρών, όπου συμμετείχαν στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Η ενέργεια και τα παιδιά της» που έχει σχεδιαστεί από τον «Κήπο των Επιστημών», μια καινοτόμο δομή τού Πανεπιστημίου τού Στρασβούργου.
Μέσα από πειραματικές διατάξεις επίδειξης, όπως π.χ. προσομοίωση κεραυνού, και παραδείγματα μετατροπής τής θερμικής ενέργειας σε κινητική, οι μαθητές αντιλήφθηκαν ότι ενέργεια είναι κάτι που αλλάζει διαρκώς κατάσταση. Στη συνέχεια με διαδραστικά παιχνίδια ανακάλυψαν διάφορες πηγές ενέργειας τις οποίες συναντάμε στην καθημερινή ζωή σε διάφορες μορφές και αναγνώρισαν τρόπους με τους οποίους μπορεί να γίνει εξοικονόμησής της.