Αρσάκεια Ιωαννίνων

Στις 22 Φεβρουαρίου 2019 οι μαθητές τής Ε΄ τάξης τού Α΄ Αρσακείου Δημοτικού Ψυχικού υποδέχτηκαν ομάδα επιστημόνων τού Εθνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ), το οποίο υλοποιεί το ευρωπαϊκό πρόγραμμα CLAIM (Cleaning marine Litter by developing and Applying Innovative Methods).

Το πρόγραμμα αυτό στοχεύει στον περιορισμό τής ρύπανσης τού θαλάσσιου περιβάλλοντος, εστιάζοντας στην ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογιών και μεθόδων καθαρισμού.

Κατά την αναλυτική παρουσίαση τού προβλήματος στους μαθητές επισημάνθηκε ότι η παγκόσµια παραγωγή πλαστικών έχει αυξηθεί κατά 20 φορές τα τελευταία 50 χρόνια, προκαλώντας συσσώρευση πλαστικών απορριµμάτων στο θαλάσσιο περιβάλλον, γεγονός που έχει αναγνωριστεί πλέον ως ένα σηµαντικό περιβαλλοντικό πρόβληµα.

Στη συνέχεια οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν ζωντανά τη διαδικασία άντλησης νερού και καθαρισμού του από πλαστικά με μηχάνημα, το οποίο στήθηκε στο εργαστήριο Φυσικών Επιστημών τού Σχολείου ειδικά για τις ανάγκες τού προγράμματος.
Στο τέλος οι μαθητές εξέφρασαν τις ιδέες και τις απόψεις τους για νέες στρατηγικές με στόχο την πρόληψη και την επί τόπου διαχείριση των ορατών και μη ορατών απορριμμάτων στη Μεσόγειο και τη Βαλτική.