Αρσάκεια Ιωαννίνων
Στo πλαίσιo τού μαθήματος τής Ιστορίας τής Ε΄ τάξης οι μαθητές τού Α΄Αρσακείου Δημοτικού Ψυχικού, την Τετάρτη 11 Μαΐου 2016, είχαν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε δραστηριότητες εκπαιδευτικού προγράμματος με τίτλο «Μια μέρα στην Αυλή τού Αυτοκράτορα». Το πρόγραμμα πραγματοποιήθηκε στους χώρους τού Σχολείου μας από την παιδαγωγό κ. Χριστίνα Στάμου, μητέρα μαθητών μας.
Κατά τη διάρκεια τού προγράμματος τα παιδιά αναπαρέστησαν τον αυτοκράτορα με τους συμβούλους του, τις διαδικασίες ακρόασης των πολιτών καθώς και τον τρόπο ανακοίνωσης των προβλημάτων τής χώρας τους.
Επίσης, συναρμολόγησαν «ναούς» με τα κύρια χαρακτηριστικά τού ναού και γνώρισαν με απλή αναπαράσταση τη διαδικασία κουράς των μοναχών στα μοναστήρια την εποχή τού Βυζαντίου.
Τέλος, διανεμήθηκε στους μαθητές ένα φυλλάδιο δραστηριοτήτων που είχε σχέση με τις νέες γνώσεις που κατέκτησαν.