Αρσάκεια Ιωαννίνων
Ένα παραμύθι για την ελιά. Ένα παραμύθι για τα παλιά. Ένα παραμύθι σαν τα παλιά...
Η «Ελίτσα Μαυρομάτα» τής Ζωής Θεοχάρη, ένα βιβλίο που το εμπνεύστηκε η συγγραφέας από τα παιδιά των Αρσακείων Σχολείων που «στάλαξαν λαδάκι να φλογίσει η καρδιά κι ο νους της, να βρει τους δρόμους τού παραμυθιού», όπως αναφέρει η ίδια, συνόδευσε τους μαθητές τής Γ΄ τάξης τού Α΄ Αρσακείου Δημοτικού Σχολείου Ψυχικού στο μάθημα τής Φιλαναγνωσίας.
Τα παιδιά μαθαίνοντας από τη λαϊκή σοφία των παροιμιών και λύνοντας τα αινίγματα των νεραιδών τού παραμυθιού γνώρισαν τα στάδια για την καλλιέργεια τής ελιάς, από το μπόλιασμα, που την ημερεύει, μέχρι και την παραγωγή τού «υγρού χρυσαφιού» τής χώρας μας, τού ελαιόλαδου!
Έμαθαν ακόμα ότι ο άνθρωπος με την επίμονη προσπάθεια, την υπομονή, τη γνώση, τη συνεργασία και την αισιοδοξία καταφέρνει να ξεπερνάει τα δύσκολα, να ανταμείβονται οι κόποι του και να χαίρεται τη ζωή του.
Μετά την επεξεργασία τού βιβλίου αλλά και σχετικού εντύπου, που δημιούργησαν οι δασκάλες με πληροφοριακό υλικό και δραστηριότητες, ακολούθησε μια ζεστή συζήτηση, στις 13 Ιουνίου 2017, που τα παιδιά συνάντησαν τη συγγραφέα τού βιβλίου στον φιλόξενο χώρο τής βιβλιοθήκης των Αρσακείων Σχολείων.