Εκτύπωση
Οι μαθητές τής Γ΄ τάξης τού Α΄ Αρσακείου Δημοτικού Ψυχικού παρακολούθησαν, τη Δευτέρα 28 Ιανουαρίου 2019, το εκπαιδευτικό πρόγραμμα  «Αυτοματισμοί και ρομπότ - Υδραυλικές κατασκευές» στο Μουσείο Ηρακλειδών. Τα παιδιά χωρίστηκαν σε δύο ομάδες και περιηγήθηκαν στην έκθεση Αρχαίας Ελληνικής Τεχνολογίας τού μουσείου.
Η μια ομάδα είδε και ενημερώθηκε σχετικά με τη λειτουργία των κινητών αυτόματων τού Ήρωνος, με τη δύναμη τού νερού.
Η άλλη ομάδα παρακολούθησε και ενημερώθηκε για τη λειτουργία τού μηχανισμού των Αντικυθήρων.
Στην πορεία και οι δύο ομάδες δημιούργησαν, πειραματίστηκαν και έπαιξαν.
Κατασκεύασαν, επίσης, αυτόματους υδρόμυλους και ρομποτικούς βραχίονες, παρατηρώντας τη λειτουργία τους.