Αρσάκεια Ιωαννίνων

Οι μαθητές τής Στ ΄ τάξης τού Α΄ Αρσακείου Δημοτικού Ψυχικού, στις 6 Μαΐου 2019, παρακολούθησαν μάθημα STEAM.

Ο κ.Παλαιολόγος, αρχιτέκτονας τού εκπαιδευτικόύ προγράμματος zoomology, τους μίλησε στο πλαίσιο τού διαθεματικού τους προγράμματος, το οποίο σχετίζεται με τη θάλασσα.

Στη συνέχεια με άξονα την αρχιτεκτονική και το τρίπτυχο "Σκέφτομαι-Σχεδιάζω-Κατασκευάζω"  κάθε μαθητής  κατασκεύασε έναν φάρο χρησιμοποιώντας δικά του υλικά.

Κατά τη διάρκεια τού δημιουργικού αυτού δίωρου τα παιδιά εξοικειώθηκαν, επίσης, με τη χρήση απλών όρων από τα Μαθηματικά, την Αρχιτεκτονική και την Αισθητική.