Εκτύπωση

Ένα γλυκό καλωσόρισμα περίμενε τους μαθητές τής Γ΄ τάξης τού A΄ Αρσακείου Δημοτικού Ψυχικού την πρώτη εβδομάδα των μαθημάτων στην τάξη των Γερμανικών.

Οι μικροί νέοι μαθητές, αφού παρακολούθησαν προβολή διαφανειών σχετικά με την έναρξη τής σχολικής χρονιάς των παιδιών τής Γερμανίας και άκουσαν σχετικό παιδικό τραγούδι, έλαβαν από την καθηγήτριά τους κ. Θ. Αρταβάνη ένα μεγάλο χρωματιστό χωνί με σχολικά είδη και κλασικά γερμανικά γλυκίσματα, σύμφωνα με παλαιό έθιμο των γερμανόφωνων χωρών.

Η παράδοση συνεχίζεται μέχρι σήμερα στις γερμανόφωνες χώρες και όλα τα παιδιά λαμβάνουν την πρώτη ημέρα από τους γονείς, τους νονούς και τον δάσκαλο ένα μεγάλο πολύχρωμο χάρτινο χωνί (Schultüte), γεμάτο με σχολικά είδη και γλυκίσματα.

Το γλυκό αυτό καλωσόρισμα ενθουσίασε τους μαθητές και συγχρόνως τους έδωσε τη δυνατότητα να προσεγγίσουν με ευχάριστο τρόπο τον γερμανικό πολιτισμό και τη γερμανική γλώσσα.