Αρσάκεια Ιωαννίνων

Στο πλαίσιο τού Εργαστηρίου Δεξιοτήτων τα παιδιά τής Β΄ τάξης τού Α΄ Αρσακείου Δημοτικού Ψυχικού, με αρχική αφόρμηση ένα τραγούδι τού βιβλίου τους που αναφέρεται στα συναισθήματα, επεξεργάστηκαν στα Αγγλικά λέξεις σχετικές με τα συναισθήματα.

Ο στόχος ήταν η αναγνώριση και κατόπιν η έκφραση των συναισθημάτων στα Αγγλικά, στο ευρύτερο πλαίσιο κατανόησης τού εαυτού μας και των άλλων.

Οι μαθητές, αφού άκουσαν το τραγούδι, είδαν σχετικές εικόνες με πρόσωπα που δήλωναν συναισθήματα: θυμωμένα, χαρούμενα, λυπημένα κ.λπ., και κατόπιν επεξεργάστηκαν σχετικό φύλλο εργασίας.

Αφού εξέφρασαν τις απόψεις τους με βάση τις εκφράσεις τού φύλλου εργασίας και των στίχων τού τραγουδιού, αποτύπωσαν στο χαρτί με χρώματα ένα συναίσθημα και τους λόγους που το ενεργοποιούν.

Επεσήμαναν, επίσης, ότι έχουν διαφορές αλλά και κοινούς λόγους χαράς, καθώς και τρόπους διαχείρισης των συναισθημάτων τους (λ.χ. όταν είμαι λυπημένη/ος ακούω μουσική, ζωγραφίζω κ.λπ.), και εστίασαν στη μοναδικότητα τού κάθε προσώπου και στην αποδοχή των διαφορετικών διεξόδων για κάθε παιδί ως προς τη διαχείριση των συναισθημάτων του.

Το project αυτό έδωσε, τέλος, τη δυνατότητα στους μαθητές να μπουν στη θέση παιδιών από άλλες χώρες με αφορμή εικόνες που τους παρουσίασαν οι εκπαιδευτικοί.