Αρσάκεια Ιωαννίνων
Στο πλαίσιο τού μαθήματος τής Γαλλικής γλώσσας, την Τρίτη 4 Απριλίου 2017 οι μαθητές τής Γ΄ τάξης τού Β΄ Αρσακείου Δημοτικού Ψυχικού συμμετείχαν σε βιωματικές δράσεις μέσα στην τάξη, με στόχο να αναπτύξουν τις επικοινωνιακές τους ικανότητες σε καταστάσεις τής καθημερινής ζωής, καθώς και το ομαδικό και συνεργατικό πνεύμα εκμάθησης.
Τα παιδιά, με τη δραματοποίηση σκηνών τής καθημερινής ζωής και το ομαδικό παιχνίδι, μπορούν να κατανοήσουν ευκολότερα τη γλώσσα και να επικοινωνούν με μεγαλύτερη άνεση.