Εκτύπωση
Σε μια βιωματική και διαδραστική εκπαιδευτική δράση με θέμα την ανασκαφή στην περιοχή τού Μαραθώνα συμμετείχαν την Τετάρτη 31 Μαΐου 2017, οι μαθητές τής Στ΄ τάξης τού Β΄ Αρσακείου Δημοτικού Ψυχικού.
Τα παιδιά, με την καθοδήγηση τής αρχαιολόγου κ. Μούλιου και τής συνεργάτιδάς της κ. Σέρβη, ήρθαν σε άμεση οπτική, ακουστική και συναισθηματική επαφή με την αρχαιολογική κληρονομιά τού Μαραθώνα.