Αρσάκεια Ιωαννίνων
Την Τετάρτη 2 Μαΐου 2018 οι μαθητές τής Δ΄1 τάξης τού Β΄ Αρσακείου Δημοτικού Ψυχικού, με την καθοδήγηση τού φορέα Zoomology, επιχείρησαν μια "αρχιτεκτονική" προσέγγιση τού έργου τού Van Gogh, μέσα από τις παραμορφώσεις τής προοπτικής και με τον συνδυασμό μακέτας και ζωγραφικής. Το περίφημο "δωμάτιο τού Ames" πήρε τη μορφή τού εργαστηρίου τού Vincent Van Gogh.