Εκτύπωση

Τη Δευτέρα 20 Ιανουαρίου 2020 οι μαθητές τής Στ΄ τάξης τού Β΄Αρσακείου Δημοτικού Ψυχικού παρακολούθησαν μια διαδραστική διάλεξη με τίτλο «Μαθαίνω να μην καπνίζω», από εκπρόσωπο τής Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας.

Οι μαθητές ενημερώθηκαν για τα τοξικά συστατικά τού καπνού, τα διάφορα καπνικά και μη καιόμενα προϊόντα, τη διαφήμισή τους, τις επιπτώσεις τού καπνίσματος στην υγεία, το παθητικό κάπνισμα, καθώς και τον εθισμό και τους τρόπους απεξάρτησης.

Επιπλέον, οι μαθητές έμαθαν πώς να καλλιεργήσουν τις ατομικές και κοινωνικές δεξιότητες που είναι απαραίτητες για την αντίσταση στο κάπνισμα.

Στο τέλος δόθηκε σε σε όλους τους μαθητές σχετικό εκπαιδευτικό υλικό.