Εκτύπωση

Έναν διαφορετικό τρόπο ευαισθητοποίησης γύρω από το επίκαιρο πρόβλημα τής εξάπλωσης τής covid-19 και τις συνέπειές του βίωσαν οι μαθητές τού Β΄ Αρσακείου Δημοτικού Σχολείου Ψυχικού με το Δημοτικό Σχολείο Νέας Πεντέλης και το 8ο Δημοτικό Σχολείο Κηφισιάς πριν και κατά τη διάρκεια τής 2ης τηλεδιάσκεψης στο πλάσιο τού προγράμματος «ΟΔΥΣΣΕΑΣ 2021», την Πέμπτη 15 Απριλίου 2021 και την Παρασκευή 16 Απριλίου 2021.