Εκτύπωση

Μαθητές τής Στ΄ τάξης τού Β΄ Αρσακείου Δημοτικού Σχολείου Ψυχικού, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, συμμετέχουν στο δίκτυο σχολείων "ΟΔΥΣΣΕΑΣ 2022" και συνεργάζονται με το Δημοτικό Σχολείο Νέας Πεντέλης.

Το πρόγραμμα διοργανώνεται από το Ε.ΔΙ.Β.Ε.Α. τού Παιδαγωγικού Τμήματος Δ.Ε. τού Πανεπιστημίου Κρήτης, με επιστημονικό υπεύθυνο τον καθηγητή κ. Π. Αναστασιάδη.

Στόχος τού προγράμματος είναι, αξιοποιώντας τις τεχνολογίες ομόχρονης μετάδοσης και, ιδιαίτερα, των τηλεδιασκέψεων, η ανάπτυξη τής συνεργατικής μάθησης ανάμεσα σε μαθητές διαφορετικών σχολείων από όλη την Ελλάδα, η δημιουργικότητα και η καινοτομία, η καλλιέργεια κοινωνικών δεξιοτήτων, προφορικού λόγου, κριτικής σκέψης και στρατηγικών επίλυσης προβλημάτων.

Για το σχολικό έτος 2021-2022 οι μαθητές θα έχουν τη δυνατότητα να ανταλλάξουν απόψεις, να συνεργαστούν και να δημιουργήσουν δικές τους ψηφιακές ιστορίες σε σχέση με το εφετινό θέμα " Ασφάλεια και δημιουργικότητα στο διαδίκτυο ".

Στο πρόγραμμα συμμετέχουν και καθοδηγούν τους μαθητές οι εκπαιδευτικοί κ. Ε. Κατσούλη, Π. Γιαννοπούλου, Κ. Βασιλά, Α. Γιαννάκη, Κ. Χωριανόπουλος και η Διευθύντρια κ. Β. Ροδοπούλου.

Κατά τη διάρκεια τής 1ης τηλεδιάσκεψης, που πραγματοποιήθηκε στις 14 Φεβρουαρίου 2022, έγινε η γνωριμία των τμημάτων τής Στ΄τάξης τού Σχολείου με τα αντίστοιχα τμήματα τού Δημοτικού Σχολείου Νέας Πεντέλης, πάνω σε τρεις άξονες που αφορούσαν στην πόλη, το σχολείο, τη σχολική ζωή, και με την ανάδειξη τού θέματος μέσα από διαδραστικές δραστηριότητες.

Για όλα τα θέματα εργάστηκαν οι μαθητές χωρισμένοι σε ομάδες.

Τις τηλεδιασκέψεις τίμησαν με την παρουσία τους και εξέφρασαν τον θαυμασμό τους για τις εργασίες και τον τρόπο παρουσίασης των μαθητών, σε αυτές τις ιδιαίτερες σχολικές συνθήκες, ο Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Β΄ Αθήνας κ. Χ. Μπαμπαρούτσης, η Αναπληρώτρια Συντονίστρια Σύμβουλος των Σχολείων τής Φ.Ε. κ. Σ. Σταθοπούλου και η Συντονίστρια Θεωρητικών Μαθημάτων των Σχολείων τής Φ.Ε. κ. Αθ. Μακροπόδη.