Εκτύπωση

Τη Δευτέρα 21 Μαρτίου 2022 οι μαθητές τής Στ΄3 τάξης τού Β΄ Αρσακείου Δημοτικού Σχολείου Ψυχικού συμμετείχαν στην πανελλήνια εκπαιδευτική δράση «Το Πείραμα τού Ερατοσθένη για τον υπολογισμό τής ακτίνας τής Γης - 2022».

Στη δράση, που διοργανώθηκε από την Πανελλήνια Ένωση Υπευθύνων Εργαστηριακών Κέντρων Φυσικών Επιστημών σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Αστρονομίας, Αστροφυσικής, Διαστημικών Εφαρμογών και Τηλεπισκόπησης τού Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, συμμετείχαν σχολεία από όλη την Ελλάδα και από χώρες τού εξωτερικού.

Οι μαθητές, σαν μικροί επιστήμονες, χωρίστηκαν σε ομάδες, και ακολουθώντας τις οδηγίες, εκτέλεσαν με τα κατάλληλα εργαλεία το πείραμα καταγράφοντας τις σχετικές μετρήσεις.