Ο όρος διαθεματικότητα αφορά στη διερεύνηση και στη μελέτη ενός θέματος που προσεγγίζεται από διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα. Ζώντας σε έναν κόσμο όπου όλες οι πλευρές συνδέονται, είναι απαραίτητο και η γνώση να αντιμετωπίζεται ως ενιαία ολότητα και όχι αποσπασματικά. Ταυτόχρονα δε να συνδέεται με την ίδια τη ζωή.

Έτσι, η αυτοτελής διδασκαλία των γνωστικών αντικειμένων, η οποία αποκτάται με την ανάλυση και την εξειδίκευση, ενοποιείται στην ψυχή και στο μυαλό των μαθητών μέσα από μια συνθετική και βιωματική διαδικασία. Η ενοποίηση της γνώσης είναι ένα αίτημα της εποχής μας, γι΄αυτό και ο προσανατολισμός της εκπαίδευσης τα τελευταία χρόνια γίνεται μέσα από αυτό το πνεύμα και ειδικότερα μέσα από τα σύγχρονα αναλυτικά προγράμματα που απαιτούν την εκπόνηση διαθεματικών δραστηριοτήτων (projects). Στο πλαίσιο αυτό ποικίλες και καινοτόμες δραστηριότητες πραγματοποιήθηκαν και συνεχίζουν να πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους, μέσα από τα διάφορα διαθεματικά προγράμματα των τάξεων που πρόκειται να παρουσιαστούν μέσα στον μήνα Μάιο ως εξής:

Παρασκευή 10 Μαΐου 2019

Γ΄ τάξη - 9:00 π.μ. Β΄ τάξη - 11:00 π.μ.
diathematiko ixoi melodies cdhmps diathematiko mitrotita cdhmps
Κλικ για να δείτε την πρόσκληση Κλικ για να δείτε την πρόσκληση
   
Δευτέρα 13 Μαΐου 2019
Α΄ τάξη - 8:30 π.μ.
diathematiko melissa cdhmps
Κλικ για να δείτε την πρόσκληση