Εκτύπωση
Οι μαθητές τής Δ΄ τάξης τού Γ΄ Αρσακείου Δημοτικού Σχολείου Ψυχικού βραβεύτηκαν από το Υπουργείο Παιδείας για τη συμμετοχή τους στην εκπαιδευτική δράση: «Υιοθεσία αρχαίων θεάτρων-Μαθητές ξεναγούν μαθητές στα αρχαία θέατρα» και την υιοθεσία τού Αρχαίου θεάτρου τού Διονύσου.
Η συγκεκριμένη δράση έχει σχεδιαστεί από το «Διάζωμα», την Κίνηση Πολιτών για την ανάδειξη χώρων θέασης και ακρόασης, και αποτέλεσε επί μέρους δραστηριότητα των μαθητών στο πλαίσιο τής υλοποίησης τού διαθεματικού-πολιτιστικού προγράμματος που εκπόνησαν, με θέμα: «Το Αρχαίο θέατρο: Μια γέφυρα ανάμεσα στον ελληνικό και στον ευρωπαϊκό πολιτισμό».