Αρσάκεια Ιωαννίνων
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Όταν χτυπήσει το κουδούνι» παρακολούθησαν, την Πέμπτη 21 και την Παρασκευή 22 Ιανουαρίου 2016, οι μαθητές τής Β΄ τάξης τού Γ΄ Αρσακείου Δημοτικού Ψυχικού στο Μουσείο Παιδείας που στεγάζεται στη Φιλοσοφική Σχολή τού Πανεπιστημίου Αθηνών.
Στόχος ήταν να γνωρίσουν οι μαθητές πώς ήταν το σχολείο στο παρελθόν. Αρχικά, είδαν ακριβή αναπαράσταση μιας τάξης τού περασμένου αιώνα. Κάθισαν στα παλιά ξύλινα θρανία, έγραψαν στις πλάκες με κονδυλοφόρους, γνώρισαν τις σχολικές ποδιές και τα μαθητικά πηλίκια, είδαν τον μαυροπίνακα, την έδρα και την βέργα τού δασκάλου, καθώς και άλλα αντικείμενα τής τότε σχολικής ζωής.
Κατά τη διάρκεια τής επίσκεψης τα παιδιά ξεναγήθηκαν στις συλλογές τού Μουσείου που αποτελούνταν από διάφορα σχολικά εγχειρίδια, ελέγχους, βαθμολογίες, τίτλους σπουδών, εποπτικό  και πλούσιο φωτογραφικό υλικό. Στη συνέχεια, γνώρισαν κάποια από τα παιχνίδια που έπαιζαν τα παιδιά στο παρελθόν, όπως κότσια, βόλους, σβούρα, ενώ έπαιξαν και τα ίδια κουτσό και δαχτυλίδι. Με το τέλος τού προγράμματος, οι μαθητές είχαν σχηματίσει μια ολοκληρωμένη εικόνα για το σχολείο τού χθες με ευχάριστο και βιωματικό τρόπο.