Αρσάκεια Ιωαννίνων
Την Τρίτη 19 Μαρτίου 2019 οι μαθητές τής Γ΄ τάξης τού Γ΄ Αρσακείου Δημοτικού Ψυχικού επισκέφθηκαν το Μουσείο Ηρακλειδών, όπου παρακολούθησαν εκπαιδευτικό πρόγραμμα με θέμα «Οι ήχοι ταξιδεύουν τις μελωδίες». Το πρόγραμμα αφορούσε στη σχέση τής Μουσικής με τα Μαθηματικά.
Οι μαθητές μέσα από βιωματικές δραστηριότητες και με τη βοήθεια διαφόρων οργάνων παραγωγής ήχου γνώρισαν τον ήχο ως φυσικό φαινόμενο, καθώς και τον τρόπο που αυτός συνδέεται με τη μουσική.
Συνειδητοποίησαν, επίσης, τις έννοιες τού ρυθμού, τής μελωδίας και τής αρμονίας.
Τέλος, πειραματίστηκαν με το μονόχορδο τού Πυθαγόρα και ανακάλυψαν σε αυτό τις διαφορετικές ηχητικές συχνότητες.