Αρσάκεια Ιωαννίνων
Την Πέμπτη 21 Νοεμβρίου 2019 οι μαθητές τής Δ΄ τάξης τούεπισκέφθηκαν το Κέντρο Ανακύκλωσης Αλουμινίου ΕΛΒΑΛ, όπου παρακολούθησαν εκπαιδευτικό πρόγραμμα με θέμα «Ας κάνουμε την ανακύκλωση ν’ ανθήσει».


Στόχος τού προγράμματος ήταν η ενημέρωση των μαθητών για τη 
διαδικασία και τα οφέλη τής ανακύκλωσης, καθώς και η συνειδητοποίηση πως μόνο με συλλογικές και μεθοδικές προσπάθειες μπορεί αυτή να αποδώσει, να γίνει τρόπος ζωής και μέρος τής καθημερινότητάς τους.

Σε ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα, και με την υποστήριξη οπτικοακουστικών μέσων, οι μαθητές ενημερώθηκαν σχετικά με την ανακύκλωση και στη συνέχεια παρακολούθησαν τον τρόπο συλλογήςδιαλογής και συμπίεσης των μεταχειρισμένων κουτιών μέσα από κατάλληλες πρέσες σε συμπαγείς μπάλες, προτού προωθηθούν στο εργοστάσιο τής ΕΛΒΑΛ.

Στο τέλος οι υπεύθυνοι τού κέντρου μοίρασαν σε όλους τους μαθητές καπέλα.