Αρσάκεια Ιωαννίνων

Την Τρίτη 2 και την Τετάρτη 3 Νοεμβρίου 2021 οι μαθητές τής Στ΄ τάξης τού Γ΄ Αρσακείου Δημοτικού Σχολείου Ψυχικού, στο πλαίσιο τού μαθήματος Εργαστήρια Δεξιοτήτων και στη θεματική ενότητα "Δημιουργώ και Καινοτομώ - Δημιουργική Σκέψη και Πρωτοβουλία" με τίτλο «Οι Τ.Π.Ε. αλλάζουν τον επαγγελματικό μας προσανατολισμό ή όχι;», επισκέφθηκαν το Αρχείο των Σχολείων τής Φ.Ε.

Εκεί είχαν τη δυνατότητα να ενημερωθούν τόσο για την οργάνωση και λειτουργία τού Αρχείου όσο και για το επάγγελμα τού υπευθύνου, δηλαδή τού αρχειοθέτη, ο οποίος έως τις μέρες μας συγκεντρώνει και κατατάσσει με τον παραδοσιακό τρόπο όλο το φωτογραφικό και πληροφοριακό υλικό που αφορά στις μαθητικές εκδηλώσεις, τις κτηριακές εγκαταστάσεις, τις εκδόσεις και την ιστορία τής Φ.Ε. και των Σχολείων της.

Οι μαθητές, γνώστες τής δημιουργίας ψηφιακών αρχείων μέσω τής Πληροφορικής, κατανόησαν το πώς παραδοσιακά αλλά και διαχρονικά επαγγέλματα καλούνται τη σημερινή εποχή να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα και να αξιοποιήσουν τα επιτεύγματα τής Τεχνολογίας.