Αρσάκεια Ιωαννίνων
Ενημέρωση για τον χαρακτηρισμό φοίτησης των μαθητών/τριών της Α΄ και Β΄ τάξης και την επικοινωνία του Σχολείου με τους γονείς-κηδεμόνες. Πατήστε εδώ.
Ενημέρωση για τον χαρακτηρισμό φοίτησης των μαθητών/τριών της Γ΄  τάξης και την επικοινωνία του Σχολείου με τους γονείς-κηδεμόνες. Πατήστε εδώ.