Αρσάκεια Ιωαννίνων

Δείτε αναλυτικά για κάθε εξεταζόμενο μάθημα της Α΄ Τάξης Λυκείου τον τρόπο εξέτασης και την εξεταστέα ύλη (Σχολικό έτος 2021-2022):

Εξεταζόμενο μάθημα

Τρόπος εξέτασης

Εξεταστέα ύλη

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία

Τρόπος εξέτασης

Εξεταστέα ύλη

Νέα Ελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία

Τρόπος εξέτασης

Εξεταστέα ύλη Γλώσσας

Εξεταστέα ύλη Λογοτεχνίας

Άλγεβρα

Τρόπος εξέτασης

Εξεταστέα ύλη

Γεωμετρία

Τρόπος εξέτασης

Εξεταστέα ύλη

Ιστορία

Τρόπος εξέτασης

Εξεταστέα ύλη

Φυσική

Τρόπος εξέτασης

Εξεταστέα ύλη

Χημεία

Τρόπος εξέτασης

Εξεταστέα ύλη

Αγγλικά

Τρόπος εξέτασης