Αρσάκεια Ιωαννίνων

Ανάθεση σε πρακτορείο της πολυήμερης εκπαιδευτικής εκδρομής (5ημέρες) ομάδας μαθητών της B΄ τάξης στη Γενεύη της Ελβετίας ΤΡΙΤΗ 07/03/2023 – ΣΑΒΒΑΤΟ 11/03/2023, εδώ.