Αρσάκεια Ιωαννίνων

Παρουσίαση των Πανεπιστημιακών Τμημάτων των τεσσάρων κατευθύνσεων προσανατολισμού

1ο Επιστημονικό πεδίο
2ο Επιστημονικό πεδίο
3ο Επιστημονικό πεδίο
4ο Επιστημονικό πεδίο

Συμβουλευτική Υπηρεσία Σχολικού & Επαγγελματικού Προσανατολισμού
Παντελής Κατηνιώτης
Σύμβουλος – Καθηγητής Επαγγελματικού Προσανατολισμού, MSc, PhD