Αρσάκεια Ιωαννίνων
Οι μαθητές τής Γ΄ τάξης τού Α΄ Αρσακείου Λυκείου Ψυχικού, στο πλαίσιο τού μαθήματος Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών, παρακολούθησαν το πρόγραμμα επιχειρηματικότητας «ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΣΕ ΔΡΑΣΗ» (“Banks in Action”).
Σκοπός τού συγκεκριμένου προγράμματος είναι να δώσει την ευκαιρία στους μαθητές να εξοικειωθούν με τη χρηματοοικονομική γνώση, να αποκτήσουν τις κατάλληλες δεξιότητες ώστε να διαχειρίζονται τα οικονομικά τους και να τους μυήσει στις αρχές τής τραπεζικής πρακτικής, εισάγοντάς τους στο πνεύμα και τις νέες συνθήκες τής παγκόσμιας οικονομίας.
Κατά τη διάρκεια τού προγράμματος οι μαθητές τής Β΄ τάξης διδάχτηκαν από τον κ. Παντελή Κορτσαλό, στέλεχος τής Εθνικής Τράπεζας, βασικές αρχές τής Τραπεζικής και τού Management μέσω σεμιναρίων και παιγνιδιών, χρήσιμων στην αφομοίωση των οικονομικών εννοιών.
Το πρόγραμμα «Τράπεζες σε Δράση» (“Banks in Action”) διοργανώνεται από το Σωματείο Επιχειρηματικότητας Νέων (ΣΕΝ), παράρτημα τού Παγκόσμιου Οργανισμού Junior Achievement (J.A.) (http://senja.gr/), σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
Το πρόγραμμα υλοποίησε η κ. Δ. Χατζηαγγελάκη, καθηγήτρια Πολιτικών και Νομικών Επιστημών.