Αρσάκεια Ιωαννίνων
Η μαθήτρια τού Α΄Αρσακείου Λυκείου Ψυχικού Δέσποινα Πετραδάκη επελέγη ως ένα από τα έξι μέλη τής εθνικής αποστολής που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στην 86η Διεθνή Σύνοδο τού Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Νέων, που θα πραγματοποιηθεί το Φθινόπωρο τού 2017, στη Τιφλίδα τής Γεωργίας, υπό την αιγίδα τού Προέδρου τού Ευρωπαικού Κοινοβουλίου και τού Γενικού Γραμματέα τού Συμβουλίου τής Ευρώπης.
Η μαθήτρια ξεχώρισε για την άρτια παρουσία της ανάμεσα σε 130 μαθητές από δημόσια και ιδιωτικά Λύκεια τής Αττικής, τής Αχαίας και τής Αιτωλοακαρνανίας.
Επίσης η μαθήτρια τής Γ΄ Λυκείου Καλυψώ-Σοφία Σδράλη συμμετείχε στην Εθνική Συνδιάσκεψη ως μέλος τής Οργανωτικής Επιτροπής.
Η 35η Εθνική Συνδιάσκεψη Επιλογής τού Ευρωπαικού Κοινοβουλίου Νέων Ελλάδος (ΕΚΝΕ) πραγματοποιήθηκε από τις 7 έως τις 10 Απριλίου και φιλοξενήθηκε τις τρεις πρώτες ημέρες στο Αμερικανικό Κολλέγιο Deree, ενώ η τελευταία ημέρα τής Γενικής Ολομέλειας έλαβε χώρα στην αίθουσα τής Παλιάς Βουλής.
Το κεντρικό θέμα τής Συνδιάσκεψης ήταν "European Integration: towards a Europe of local societies, equality and understanding" (Ευρωπαική Ολοκλήρωση: η πορεία ενσωμάτωσης των τοπικών κοινωνιών σε μια Ευρώπη ισότητας και κατανόησης).
Οι μαθητές χωρισμένοι σε 10 επιτροπές εργάστηκαν πάνω σε σημαντικά θέματα τής Ευρωπαϊκής πραγματικότητας έτσι ώστε να προτείνουν λύσεις στα προβλήματα αυτά, με απώτερο στόχο τη δημιουργία ψηφισμάτων, με τη μορφή των επίσημων ψηφισμάτων τού Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
Τα ψηφίσματα αυτά παρουσιάστηκαν, συζητήθηκαν και τέθηκαν προς ψηφοφορία την τελευταία ημέρα τής Συνδιάσκεψης, στη Γενική Ολομέλεια, σύμφωνα με τις διαδικασίες τού Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
Τη μαθήτρια προετοίμασε, καθοδήγησε και συνόδευσε η καθηγήτρια Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας κ. Μαρία Δημητροπούλου.