Εκτύπωση
Στις 19 και 20 Μαΐου 2018 πραγματοποιήθηκε το 2ο Spoudase Festival, στην Τεχνόπολη τού Δήμου Αθηνών.
Το Α΄ Αρσάκειο Λύκειο Ψυχικού συμμετείχε με τους μαθητές τής Β΄ τάξης Καπέτη Αδάμ, Σαραντίδη Άλκηστη, Ροντογιάννη Αριστοφάνη, Ράππο Δημήτρη και Αλεξάκη Θάλεια, και με υπεύθυνο τον καθηγητή Φυσικής κ. Χαμηλοθώρη Βύρωνα.
Τα μέλη τής ομάδας, με διατάξεις τού σχολικού εργαστηρίου αλλά και ιδιοκατασκευές, παρουσίασαν, με μεγάλη επιτυχία, σε μικτό κοινό, πειράματα σχετικά με τις ιδιότητες των φορτίων.
Το Spoudase Festival αποτελεί ένα πεδίο διά ζώσης γνωριμίας των επιμορφωτικών και επιστημονικών προγραμμάτων όλων των επιπέδων, συνδέοντας την εκπαίδευση, τις δεξιότητες, την κατάρτιση και γενικότερα τις σπουδές και τη διά βίου εκπαίδευση με την επαγγελματική σταδιοδρομία, τη δημιουργικότητα, την ανάπτυξη και την επιχειρηματικότητα, τις εξελίξεις στην παραγωγή και τις ανάγκες στην αγορά εργασίας.
Τα Αρσάκεια Σχολεία της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας ήταν ένας από τους 300 φορείς από όλες τις βαθμίδες τής Εκπαίδευσης που παρουσίασαν τα προγράμματά, τις δραστηριότητές και τα εκθέματά τους, που σχετίζονται με τις σπουδές, την επιμόρφωση, την κατάρτιση, την καινοτομία, την επιστήμη και την τεχνολογία.
Συμμετέχοντας με workshops, σεμινάρια, νέες τεχνολογίες στην σχολική εκπαίδευση, ρομποτική, εκθέματα και δραστηριότητες στις θετικές και θεωρητικές επιστήμες τόνισαν ότι τα σχολεία τής Φ.Ε. επενδύουν στην ανάδειξη όλων των δράσεων, κινήσεων και πρωτοβουλιών που προωθούν τις νέες τεχνολογίας στην εκπαίδευση, και τους ανθρώπους που καινοτομούν, τοποθετώντας τις σπουδές στο κατώφλι τού μέλλοντος!