Εκτύπωση

Την Τρίτη 26 Φεβρουαρίου 2019 πραγματοποιήθηκε ημερίδα παρουσίασης των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων στους μαθητές τής Β΄ τάξης των Αρσακείων Λυκείων Ψυχικού, η οποία διοργανώθηκε από τη Συμβουλευτική Υπηρεσία Σχολικού & Επαγγελματικού Προσανατολισμού σε συνεργασία με τους Διευθυντές των Λυκείων.

Η παρουσίαση των Α.Ε.Ι. έγινε από προέδρους πανεπιστημιακών τμημάτων, καθηγητές πανεπιστημίων και άλλους διακεκριμένους επιστήμονες, στο Θέατρο των Αρσακείων Σχολείων και στο Αμφιθέατρο τού Α΄ Αρσακείου Λυκείου για τους μαθητές τού κύκλου των Θετικών Επιστημών, και στη Βιβλιοθήκη για τους μαθητές τού κύκλου των Ανθρωπιστικών Σπουδών.


Μετά το τέλος κάθε εισήγησης ακολούθησε συζήτηση με τους μαθητές, οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να διατυπώσουν απορίες και προβληματισμούς για όσα άκουσαν.

Για την ομάδα προσανατολισμού Θετικών Επιστημών μίλησαν:

Ο κ. Ιωάννης Στρατής, καθηγητής τού Τμήματος Μαθηματικών τού Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ο οποίος ανέλυσε τις σπουδές που προσφέρει το τμήμα και αναφέρθηκε στις πολλαπλές εφαρμογές τής επιστήμης των Μαθηματικών.

Ο κ. Παρασκευάς Βασσάλος, επίκουρος καθηγητής τού Τμήματος Πληροφορικής τού Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, ο οποίος ανέλυσε τις σπουδές και τις επαγγελματικές διεξόδους που προσφέρει το τμήμα και αναφέρθηκε στις πολλαπλές εφαρμογές τής Πληροφορικής σε άλλες επιστήμες και σε τομείς τής καθημερινής ζωής.

Η κ. Αναστασία Βενιεράκη, ΕΔΙΠ στο Εργαστήριο Γενικής και Γεωργικής Μικροβιολογίας τού Τμήματος Φυτικής Παραγωγής, η οποία περιέγραψε διεξοδικά το επάγγελμα τού Γεωπόνου, καθώς και τις σπουδές και τις ευκαιρίες σταδιοδρομίας που προσφέρουν τα έξι τμήματα τού Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Τις τρεις τελευταίες ώρες τής ημερίδας οι μαθητές τού κύκλου Θετικών Επιστημών χωρίστηκαν σε δύο ομάδες και παρακολούθησαν τις εισηγήσεις ως εξής:

α) Για τις Οικονομικές και Πολυτεχνικές Επιστήμες:

Η κ. Αφροδίτη Παπαδάκη, πρόεδρος τού Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, από κοινού με τον κ. Ευστράτιο Μπούκουρα, φοιτητή τού εν λόγω τμήματος και απόφοιτο των Σχολείων μας, ενημέρωσαν τους μαθητές αναφορικά με το περιεχόμενο των σπουδών στα διάφορα Τμήματα τού Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και εν συνεχεία έδωσαν αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τη φοίτηση και τις ευκαιρίες επαγγελματικής αποκατάστασης που προσφέρει το τμήμα τους.

Η κ. Ευαγγελία Παυλάτου, καθηγήτρια τής Σχολής Χημικών Μηχανικών τού Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, έκανε μια λεπτομερή παρουσίαση των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών, καθώς και των εξειδικεύσεων και των ευκαιριών σταδιοδρομίας που προσφέρει η σχολή στην οποία διδάσκει.

Ο κ. Δημήτριος Ασκούνης, καθηγητής τής Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ, περιέγραψε αδρομερώς τα πεδία ενασχόλησης των μηχανικών που αποφοιτούν από τις διάφορες σχολές τού Ε.Μ.Π. και ανέλυσε τις δυναμικές προοπτικές και εξειδικεύσεις τού επαγγέλματος τού ηλεκτρολόγου μηχανικού.

β) Για τις Επιστήμες Υγείας:

Η κ. Γεωργία Βρυώνη, γιατρός, μικροβιολόγος, αναπληρώτρια καθηγήτρια τής Ιατρικής Σχολής τού Πανεπιστημίου Αθηνών, μίλησε με εύληπτο τρόπο για τη φύση τού ιατρικού επαγγέλματος, τις ειδικότητες, τις εξειδικεύσεις και τη συνάφεια τής ιατρικής επιστήμης με τις άλλες Επιστήμες Υγείας.

Η κ. Ουρανία Τσιτσιλώνη, αναπληρώτρια πρόεδρος τού Τμήματος Βιολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών και αναπληρώτρια καθηγήτρια Ανοσολογίας, παρουσίασε ενδελεχώς στους ενδιαφερόμενους μαθητές τις σπουδές, τα γνωστικά αντικείμενα των τομέων τού τμήματος, καθώς και την πολύτιμη συνεισφορά τής Βιολογίας στην ανάπτυξη και εξέλιξη τής Ιατρικής και τής Φαρμακευτικής Επιστήμης.

Η κ. Ιόλη Αρτοπούλου, οδοντίατρος, γναθοπροσωπικός προσθετολόγος, επίκουρη καθηγήτρια τής Οδοντιατρικής Σχολής τού Πανεπιστημίου Αθηνών ανέλυσε λεπτομερώς τις ειδικεύσεις τού οδοντιατρικού επαγγέλματος, καθώς και τις ευκαιρίες εκπαιδευτικής και επαγγελματικής εξέλιξης που προσφέρει η οδοντιατρική επιστήμη.

Για την ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών:

Η κ. Ελένη Κοντράτοβα, γενική διευθύντρια τού Ελληνορωσικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, μίλησε στους μαθητές τού θεωρητικού κύκλου σχετικά με τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα που είναι απαραίτητα για την άσκηση τού επαγγέλματος τού διπλωμάτη, τις συνθήκες εργασίας τού εν λόγω επαγγέλματος, καθώς και τις προϋποθέσεις εισαγωγής και φοίτησης στη Διπλωματική Ακαδημία τού Υπουργείου Εξωτερικών.

Η κ. Ζέφη Βιττωράτου, δικαστής-πρωτοδίκης Αθηνών, ανέλυσε τις σπουδές στην Εθνική Σχολή Δικαστών, ενώ μίλησε και για τα στοιχεία προσωπικότητας, τις ικανότητες και τις δεξιότητες που απαιτούνται για να σταδιοδρομήσει ένας νέος με επιτυχία στο δικαστικό επάγγελμα.

Ο κ. Δημήτριος Σταματιάδης, επίκουρος καθηγητής τής Νομικής Σχολής τού Δημοκριτείου Πανεπιστημίου, παρουσίασε διεξοδικώς τα νομικά επαγγέλματα και ανέλυσε τόσο τα τυπικά προσόντα, όσο και τις ικανότητες και τα στοιχεία προσωπικότητας που απαιτούνται για την επιτυχή άσκηση τού δικηγορικού επαγγέλματος.

Ο κ. Ανδρέας Λιαρόπουλος, επίκουρος καθηγητής τού Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών τού Πανεπιστημίου Πειραιώς, μίλησε στους μαθητές σχετικά με το επάγγελμα τού διεθνολόγου και τις ποικίλες εξειδικεύσεις που προσφέρει το τμήμα, όπως τα Διεθνή Οικονομικά, η Εξωτερική Πολιτική, η Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση, η Διπλωματία και οι Διεθνείς Σχέσεις.

Η κ. Σμαράγδα Καζή, αναπληρώτρια καθηγήτρια τού Τμήματος Ψυχολογίας τού Παντείου Πανεπιστημίου, μίλησε στους μαθητές του θεωρητικού κύκλου σχετικά με τις προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές που προσφέρει το τμήμα, καθώς και για τις ποικίλες εξειδικεύσεις τής επιστήμης τής Ψυχολογίας.

 Η κ. Λίζα Τσαλίκη, διευθύντρια Τομέα Κοινωνικής και Πολιτικής Ανάλυσης τής Επικοινωνίας, παρουσίασε αναλυτικά τις σπουδές στο Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης τού Πανεπιστημίου Αθηνών, καθώς και παραδείγματα αποφοίτων τού τμήματος που σταδιοδρομούν με επιτυχία στους τομείς τής επικοινωνίας, τής ενημέρωσης και τής ψυχαγωγίας.

Την ευθύνη για την οργάνωση και την πραγματοποίηση τής εκδήλωσης είχαν εκ μέρους των Σχολείων η Διευθύντρια τού Αρσακείου Κλασικού Λυκείου Ψυχικού κ. Μαρία Θεοδωρέλου, η Διευθύντρια τού Α΄ Αρσακείου  Λυκείου Ψυχικού κ. Αμαλία Μαυροειδή και ο Διευθυντής τού Β΄ Αρσακείου Λυκείου Ψυχικού κ. Επαμεινώνδας Μπίτσης, ενώ εκ μέρους τής Συμβουλευτικής Υπηρεσίας ο κ. Παντελής Κατηνιώτης, καθηγητής-σύμβουλος Επαγγελματικού Προσανατολισμού, MSc, PhD, και η κ. Αικατερίνη Σουφλιά, καθηγήτρια-σύμβουλος Επαγγελματικού Προσανατολισμού, MSc.