Αρσάκεια Ιωαννίνων

Στο πλαίσιο τής συνεργασίας τού  Α΄Αρσακείου Λυκείου Ψυχικού με τις Συμβουλευτικές Υπηρεσίες των Σχολείων της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας, πραγματοποιήθηκαν ενημερωτικές συναντήσεις τού κ. Γεώργιου Γεωργουλέα, σχολικού ψυχολόγου, και τού κ. Παντελή Κατηνιώτη, καθηγητή-συμβούλου Επαγγελματικού Προσανατολισμού, με τους μαθητές όλων των τμημάτων τής Γ΄ και τής Α΄ τάξης τού Σχολείου.

Σκοπός των συναντήσεων αυτών ήταν η παροχή στήριξης στους μαθητές για αποδοτικότερη οργάνωση τής μελέτης τους και αποτελεσματική διαχείριση τού χρόνου τους.


Γ΄τάξη:
Τον Νοέμβριο τού 2019 πραγματοποιήθηκαν ενημερωτικές συναντήσεις με τους μαθητές και των τεσσάρων ομάδων προσανατολισμού, στην αρχή των οποίων δόθηκε σε αυτούς η ευκαιρία να εκφράσουν τα συναισθήματα και τις αγωνίες τους σχετικά με τις πανελλαδικές εξετάσεις, και να μιλήσουν για τους παράγοντες που  αποτελούν εμπόδιο, καθώς και εκείνους που τους διευκολύνουν στην προσπάθειά τους.

Οι μαθητές μοιράστηκαν με τους συμμαθητές τους κοινούς προβληματισμούς και συζήτησαν σχετικά με τους τρόπους αποτελεσματικής διαχείρισης τού άγχους τους, αλλά και τις μεθόδους αποδοτικής οργάνωσης τής μελέτης τους.

Οι εκπρόσωποι των Συμβουλευτικών Υπηρεσιών τής Φ.Ε.τόνισαν στους μαθητές ότι ο χρόνος που απομένει μέχρι τις πανελλαδικές εξετάσεις είναι επαρκής, αρκεί να υπάρξει από την πλευρά των μαθητών συστηματοποιημένη μελέτη με ιεράρχηση των προτεραιοτήτων τους βάσει των στόχων που έχουν θέσει.

Στη συνέχεια δόθηκε έμφαση στην αναγκαιότητα κατάρτισης ενός προγράμματος με βάση τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε μαθητή.

Τέλος,  υπογραμμίστηκε η σημασία τής αναζήτησης στήριξης από την οικογένεια, τους φίλους και τους συμμαθητές, ενώ επισημάνθηκαν και ορισμένες βλαβερές συνήθειες (περιορισμένες ώρες ύπνου, κατανάλωση πρόχειρου φαγητού και διεγερτικών ροφημάτων, μελέτη χωρίς διάλειμμα).

Α΄τάξη:
Κατά τη διάρκεια των συναντήσεων των εκπροσώπων των Συμβουλευτικών Υπηρεσιών με τους μαθητές των τμημάτων τής Α΄ τάξης, οι οποίες διεξήχθησαν τον Δεκέμβριο τού 2019, δόθηκε στα παιδιά η ευκαιρία να μιλήσουν σχετικά με τις απαιτήσεις τού Λυκείου σε σύγκριση με τις αντίστοιχες τού Γυμνασίου, για τις ποικίλες δραστηριότητες στις οποίες συμμετέχουν, για τις μεθόδους μελέτης που χρησιμοποιούν, καθώς και για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν στην καθημερινή διαχείριση τού χρόνου τους


Στη συνέχεια επισημάνθηκαν  οι παράγοντες που δυσχεραίνουν τις προσπάθειές τους και εντοπίστηκαν δυσλειτουργικές αντιλήψεις σχετικά με τη διαχείριση των ποικίλων υποχρεώσεών τους.

Τέλος, πραγματοποιήθηκε συζήτηση με τους μαθητές από την οποία αναδείχθηκε η ανάγκη κατάρτισης ενός εξατομικευμένου προγράμματος, το οποίο θα τους εξασφαλίζει τον απαιτούμενο χρόνο μελέτης, αλλά και θα προβλέπει επαρκή χρόνο ξεκούρασης και ενασχόλησης με ψυχαγωγικές δραστηριότητες (συναντήσεις με φίλους, συμμετοχή σε αθλητικές, καλλιτεχνικές και κοινωνικές δραστηριότητες, επικοινωνία με τους γονείς κ.ά.).