Αρσάκεια Ιωαννίνων

Οι ψυχολόγοι και οι σύμβουλοι Επαγγελματικού Προσανατολισμού των Συμβουλευτικών Υπηρεσιών τής Φ.Ε. θα βρίσκονται στη διάθεση μαθητών, γονέων, κηδεμόνων και εκπαιδευτικών καθ’ όλη τη διάρκεια τής διαδικτυακής διεξαγωγής των μαθημάτων. Οι συναντήσεις θα λαμβάνουν χώρα μέσω προγραμματισμένων τηλεδιασκέψεων, κατά τις ώρες λειτουργίας των Σχολείων (από τις 8.10΄ έως τις 14.50΄).

Ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας:

Ψυχολόγοι:
Ξένια Παρασκευοπούλου: paraskevopoulou.p@e-arsakeio.gr
Γεώργιος Γεωργουλέας: georgouleas.g@e-arsakeio.gr
Μαρία Κούκνη: koukni.m@e-arsakeio.gr

Σύμβουλοι Επαγγελματικού Προσανατολισμού:
Παντελής Κατηνιώτης: katiniotis.p@e-arsakeio.gr
Κατερίνα Σουφλιά: souflia.k2@e-arsakeio.gr